ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zrt.

Hatályos: 2023. május 9.

A jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-10-047778; adószám: 24097129-2-41, „Uniomedia”, vagy „Adatkezelő”) által a https://keszpenzmenteszona.hu/ internetes weboldalon („Weboldal”) és a kapcsolódó közösségi oldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában a felhasználókat tájékoztassa.

1. Az adatkezelő

Az Uniomedia címe: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1.

Az Uniomedia cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047778

Az Uniomedia weboldala http://www.uniomedia.com

Az Uniomedia telefonszáma: +36 (1) 787 4408

Az Uniomedia email címe: [email protected]

Az Uniomedia képviselője és elérhetőségei: Király Renáta, [email protected]

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://keszpenzmenteszona.hu/ weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba az Uniomedia-val a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Uniomedia fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt, vagy az érintett személyek visszajelzése miatt szükség van.

A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettel való kapcsolat során az Uniomedia kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek az Uniomedia rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére az Uniomedia például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató érintettek általi megismerését.

Az adatvédelmi tájékoztatót és a kapcsolódó érdekmérlegelési teszteket (jogos érdek teszteket – ha vannak ilyenek) egyéni kérésre az Uniomedia az érintett rendelkezésére bocsátja.

3. Az adatkezelési tevékenység jellemzőinek bemutatása

Az alábbi táblázat bemutatja a fent ismertetett adatkezelési tevékenységek pontosan meghatározott célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, kezelt adatok körét és forrását, az adattovábbítás címzettjeit és az igénybe vett adatfeldolgozókat.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása Az adatkezelés időtartama Adattovábbítás címzettje Adatfeldolgozó és adatfeldolgozói tevékenység
Weboldalon folytatott böngészésen alapuló hirdetési célközönség („Website Custom Audiences”) létrehozása Meta Pixel használatával a Facebook Custom Audience („FCA”) rendszerben. Az FCA segítségével az Uniomedia hirdetési célközönséget tud létrehozni, amelynek tagjai azok a Facebook-fiókkal rendelkező felhasználók, akik korábban meglátogatták az Uniomedia Weboldalát.

A Meta Pixel lehetővé teszi az Uniomedia számára a Weboldalra látogató felhasználók részére a Weboldalon folytatott böngészés alapján a Facebookon személyre szabott, érdeklődési körüknek megfelelő hirdetések megjelenítését az Uniomedia termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban remarketing kampányok keretében. A remarketing kampányok célja, hogy az Uniomedia ismételten elérje azokat a személyeket, akik korábban már érdeklődésüket fejezték ki a márka iránt (meglátogatták a Weboldalt, megtekintettek tartalmakat, stb…).

A Meta Pixel segítségével emellett az Uniomedia elemezheti a Facebookon megjelenő hirdetései eredményességét, például: a felhasználói elérések száma, megjelenések száma, kattintások, egy kattintás költsége, 1000 fő elérésének költsége (CPM), videók esetében a megtekintések száma stb.

A GDPR 6. cikk (1)
a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).

Az érintett a hozzáárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatkezelés jogszerűségét.

A Weboldalon beállított Meta Pixel által a felhasználó Weboldalon folytatott böngészési tevékenysége során keletkezett adatok: a felhasználó IP-címe, a Weboldal használati időpontja, a használt böngésző, a megtekintett tartalmak, és egyéb cselekmények, például termék kosárba helyezése, vásárlás. A Facebook ezek alapján aggregált (összesített) formában azonosítja a hirdetési célközönséget. Az Uniomedia csak a célközönség méretét látja, egyedi személyeket nem.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A Meta az adatokat a Weboldal érintett általi utolsó megnyitását követő maximum 180 napig tárolja. A Meta Pixel használata esetén az Uniomedia és a Meta Ireland közös adatkezelőként járnak el. Az Uniomedia és a Meta Ireland adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit közös adatkezelői megállapodás rendezi.

A közös adatkezelői megállapodás („Controller Agreement”) elérhető itt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Az Uniomedia az adatokat nem adja át adatfeldolgozónak.
A Meta Platforms Ireland által biztosított „Oldalak” beépülő modulok („page plug-in”) használata a „Facebook” és az „Instagram” applikációk beágyazásához, hogy az Uniomedia által üzemeltetett Weboldalból egy kattintással elérhetőek legyenek az Uniomedia Facebook- és Instagram oldalai.

A GDPR 6. cikk (1)
a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).f) pontja szerint az Uniomedia jogos érdeke.

A jogos érdek: Az Uniomedia jogos érdeke, hogy a tevékenységét, szolgáltatásait minél szélesebb körben népszerűsítse, amelyhez hozzátartozik az is, hogy a különböző platformokon elérhető jelenlétét a felhasználókkal megismertesse.

Felhasználó Meta által létrehozott azonosítója („user ID”), a felhasználó IP-címe, a meglátogatott Weboldal, a Weboldal használati időpontja, a használt böngésző típusa.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A Meta az adatokat a beépülő modul érintett általi utolsó használatát követő maximum 2 évig tárolja.

Az Uniomedia a beépülő modul használatával kapcsolatban semmilyen adatot nem tárol.

A Meta „Oldalak” beépülő modulok használata esetén az Uniomedia és a Meta Ireland közös adatkezelőként járnak el. Az Uniomedia és a Meta Ireland adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit közös adatkezelői megállapodás rendezi.

A közös adatkezelői megállapodás („Controller Agreement”) elérhető itt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Az Uniomedia az adatokat nem adja át adatfeldolgozónak.
Google Analytics használata személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez, valamint a Weboldal teljesítményének méréséhez és optimalizálásához statisztikák (pl. látogatók száma és átlag életkora, Weboldal megtekintésének kiemelt időpontjai) készítése által.

(A Google Analytics ún. sütik segítségével információkat gyűjt arról, hogy a Weboldal látogatói milyen szokások szerint használják a Weboldalt.) A Google Analytics ezen információk alapján jelentéseket, statisztikákat készít, amelyek az Uniomedia a Weboldal működésének optimalizálásához használ fel.

Bővebb információ a Google Analytics működéséről elérhető angol nyelven itt.

A GDPR 6. cikk (1)
a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).

Az érintett a hozzáárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatkezelés jogszerűségét.

Egyedi Google által létrehozott felhasználó azonosító (ún. advertising ID), a látogatók érdeklődési köre a böngészéseik alapján, pl. kattintott felületek, kattintások száma, böngészés ideje a Weboldal bezárásáig, a Weboldalt látogatók összesített száma, földrajzi elhelyezkedés (ország, város), böngésző- és eszközinformációk (böngésző típusa, böngészésre használt eszköz típusa, márkája, operációs rendszer).

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A Google Analytics használata keretében a Weboldalon elhelyezett sütik esetén meghatározott adatmegőrzési ideig. Bővebb információ a
Cookie tájékoztató
oldalon található
Az Uniomedia az adatokat nem továbbítja harmadik félnek. Google Ireland Limited

Gordon House Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5 Írország.

Google Customer Match („GCM”)

használata „hirdetési célközönség” azonosításához Google Címkék („Ads labels”) és Google Analytics használatával.

A Google Címkék eszköz olyan mérő-, követő- és konverziós kódokat (azaz hirdetési címkéket, jellemzően kulcsszavakat) használ, amellyel figyelemmel kísérhető a Weboldal forgalma, valamint optimalizálható az Uniomedia online marketing tevékenysége és a Google közönséghálózatán közzétett hirdetések.

A GCM a Weboldal felhasználóinak a Google Analytics által gyűjtött és Google Címkék által rendszerezett adatai alapján ún. hirdetési célközönséget hoz létre. A hirdetési célközönség tagjait a GCM „matching”, azaz egyezés során választja ki, amely során a GCM megkeresi az egyezést az Uniomedia márka iránt korábban érdeklődő személyek és a Google fiókkal rendelkező személyek között (pl. valaki, aki korábban meglátogatta az Uniomedia honlapját, és hozzájárult ahhoz, hogy a Google Analytics sütik útján rögzítse a böngészése részleteit, és Google fiókkal is rendelkezik, bekerül a hirdetési célközönségbe). A hirdetési célközönség számára a Google az Uniomedia által meghatározott hirdetéseket tesz közzé remarketing kampányok keretében.

A GDPR 6. cikk (1)
a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).

Az érintett a hozzáárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatkezelés jogszerűségét.

Az Uniomedia csak az un. „matching” eredményeként egyező fiókok számát, azaz a célközönség nagyságát ismeri, és nem ismeri meg a konkrét személyeket a célközönségben. A felhasználók nevét, országát, irányítószámát, városát, nemét, születési dátumát, életkorát a Google kezeli a hirdetési célközönség azonosítása során, azokat az Uniomedia semmilyen formában nem kezeli és nem ismeri meg. A Google nem oszt meg további információkat az Uniomedia-val azzal kapcsolatban, hogy egy adott látogatóval kapcsolatban talált egyezést, vagy nem.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A Google az adatokat a Weboldal érintett általi utolsó megnyitását követő maximum 540 napig tárolja. Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Kalifornia, Egyesült Államok.

Google Ireland Limited

Cím: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5 Írország.

Az Uniomedia és a Google LLC/Google Ireland Limited között létrejött, az adatkezelés feltételeit és a felek jogait, kötelezettségeit megállapító adatfeldolgozói megállapodás elérhető itt és itt.


Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba:

A szolgáltatások során a személyes adatok olyan Európai Gazdasági Térségen („EGT-n”) kívüli országokban is kezelhetők, amelyek nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. A legtöbb EGT-n kívüli ország nem biztosít a GDPR V. fejezete alapján elvárt, az EGT-n belüli adatvédelemnek megfelelő védelmi szintet. A személyes adatok megfelelő védelmét biztosító szervezési intézkedésként az Uniomedia kizárólag olyan szervezeteknek továbbít személyes adatokat, amelyek a személyes adatok védelmét harmadik országba (jellemzően az Egyesült Államokba) továbbítás esetén az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyes adat továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló bizottsági (EU) 2021/914 végrehajtási határozat (Általános Szerződési Feltételek” – „Standard Contractual Clauses” vagy „SCC”) használatával biztosítják.

1 .Meta Ireland Limited

a .) A Meta Ireland az FCA szolgáltatáshoz tartozó adatközpont infrastruktúra üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatban az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség területén kívüli további adatfeldolgozókat vehet igénybe. Ebben az esetben a további adatfeldolgozók felé irányuló adattovábbítás („onward transfer”) esetében az adattovábbítás során a Meta Ireland az SCC 3. modulja („Modell szerződési feltételek” adatfeldolgozó és adatfeldolgozó közötti adattovábbításokhoz) használatával biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok továbbításához. Az adattovábbítás célországai megtalálhatók az alábbi listában: https://www.facebook.com/legal/ads-subprocessors.

b.) A Meta Ireland adattovábbítást végez a Meta Platforms Inc. (cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Kalifornia, Egyesült Államok) felé, amely során a Meta Ireland az SCC 3. modulja („Modell szerződési feltételek” adatfeldolgozó és adatfeldolgozó közötti adattovábbításokhoz) használatával biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok továbbításához. A harmadik államba irányuló adattovábbításokról bővebb információ található itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update .

2. Google Ireland Limited

a.) A Google Ireland Limited a személyes adatokat továbbíthatja az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség területén kívüli további adatfeldolgozóknak.

i. Amennyiben az adott harmadik országra vonatkozóan a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat van hatályban, az adattovábbítás a megfelelőségi határozat alapján történik. A jelenleg elfogadott megfelelőségi határozatok listája elérhető itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

ii. Megfelelőségi határozat hiányában a Google Ireland Limited az SCC 3. modulja („Modell szerződési feltételek” adatfeldolgozó és adatfeldolgozó közötti adattovábbításokhoz) használatával biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok továbbításához. Ebben az esetben az Uniomedia jogosult a Modell szerződési feltételekben leírtak szerint auditokat végezni. Az audit során a Google rendelkezésre bocsátja a Modell szerződési feltételekben előírt összes információt. A harmadik államba irányuló adattovábbításokról bővebb információ található itt: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben az Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Hozzájárulás visszavonásához való jog:

Önnek jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonásának módjai:

1.) Weboldalon folytatott böngészésen alapuló hirdetési célközönség („Website Custom Audiences”) létrehozása

A Weboldalon folytatott böngészésen alapuló hirdetési célközönség létrehozásának alapja a Meta Pixelhez tartozó Meta Pixel süti működése a Weboldalon. Ennek megfelelően a hozzájárulás visszavonásának módja a Meta Pixel süti működéséhez adott hozzájárulás visszavonása a weboldalon, amelyet az alábbi gombra kattintva tud megtenni: Sütibeállítások kezelése

Továbbá, Ön a böngészőjében is törölni tudja a sütiket. A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

Ön a Facebook-fiókján belül bármikor megtilthatja a Meta Pixel felhasználásával történő adatkezelést és az Ön adatainak Facebook hirdetések megjelenítése céljából történő használatát az alábbi oldalon. Az erre vonatkozó beállítás elérési útja Facebookon:

  • Facebook desktop verzióban (Facebook böngészőben való megnyitásakor): Beállítások > Hirdetések > Hirdetési beállítások > A tevékenységeiddel kapcsolatban partnerektől kapott adatok
  • Facebook applikációban: Beállítások > Egyéni hirdetésbeállítások > Hirdetési beállítások fül > A tevékenységeiddel kapcsolatban partnerektől kapott adatok

2.) Google Customer Match használata „hirdetési célközönség” azonosításához

A hozzájárulás visszavonására irányuló szándékát az Adatkezelő felé az [email protected] e-mail címre küldött üzenetben jelezheti.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A jogok gyakorlásának keretei:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A fenti információkat az Adatkezelőnek írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belüli felügyeleti hatóságok elérhetőségeit itt találja: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”). A NAIH elérhetőségei (cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, email: [email protected], weboldal: http://naih.hu/).

Az Ön rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást az Adatkezelő, valamint adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.