Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1..; cégjegyzékszám: 01-10-047778; adószám: 24097129-2-41) által a https://keszpenzmenteszona.hu/  internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az olvasóinkat tájékoztassa.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1026 Budapest, Torockó utca 10. 1. em. 1..;

Központi telefonszám: +36 (1) 787 4408

E-mail-cím: [email protected]

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkének (1) bek. a) pontja, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbikban: Info tv). Uniomedia Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen közleményünk célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára – bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során.